به نام کتاب به سود دلال
فرهنگ

به نام کتاب؛ به سود دلال

هر کالایی بازار خاص خود را دارد چه از نظر مکانی و یا زمانی اما کتاب از جمله کالاهایی است که در هر زمان مشتری

علیه جنگ کتاب بخوانیم
فرهنگ

علیه جنگ کتاب بخوانیم

در روزهایی که قلدرانِ برقدرت‌نشسته بی‌پروا بانگ جنگ می‌زنند و با تحریک احساسات میهن‌دوستانه به دمیدن بر شعله‌های نفرت و خشم مشغولند، ما شاید وظیفه‌مان