تفاوت روزنامه‌نگاری با آزادی بیان
چندرسانه‌ای

تفاوت روزنامه‌نگاری و آزادی بیان

در دومین قسمت از مجموعه «روزنامه‌نگاری اخلاقی» به تفاوت‌های آزادی بیان با روزنامه‌نگاری می‌پردازیم. آیدان وایت، مدیر «شبکه روزنامه‌نگاری اخلاقی» می‌گوید آزادی بیان بخش مهمی