خطای سامانه آموزش مجازی دانشگاه علامه طباطبائی
پیشنهاد سردبیر

سامانه به سامان نرسید

حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی یازدهم فروردین ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با ایسنا حضور اعضای هیئت علمی برای برگزاری کلاس‌های مجازی را موفق ارزیابی کرده