آن فرانک؛ دختری در قرنطینه
فرهنگ

دختری در قرنطینه

در سال ۱۹۲۹میلادی خانواده فرانک صاحب دختری با ستاره‌ای یهودی شدند؛ دختری به نام «آن» که بعدها توانست نماینده و صدای شش میلیون یهودی قربانی