یادداشت هفته

وقتی همه خواب بودند

محدثه نیکچه - 9 اردیبهشت

نمی‌دانم امروز چندمین روز قرنطینه است. شاید سی و چندم. طبق روال یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها باید هشت صبح سر کار باشم. امروز سه‌شنبه است و هفت و ۳۷ دقیقه ساعت گذاشته‌ام و بیدار می‌شوم. اعتقاد دارم آن دو دقیقه برکت دارد و احساس می‌کنم ساعاتی بیشتر خوابیده‌ام. دست و رویم را می‌شویم و نیم‌لیوانی شیر […]

خوابگاه دانشجویی